Home  >  Grenzeloos  >  Echt Europees aanbesteden

Echt Europees aanbesteden

Enschede kent een unieke vorm van aanbesteden. De Europese Unie heeft een blauwdruk ontwikkeld waarmee bedrijven en organisaties hun aanbestedingen vorm kunnen geven. Daar gelden twee grootheden: die van het eigen land en de Europese schaal. In Enschede wordt een belangrijke tussenvorm gehanteerd met de euregionale samenwerking als uitgangspunt. Waar de opdrachten die de gemeente Enschede uitzet altijd al gemonitord worden op duurzaamheid en op social return komt daar een variabele bij: hoeveel Duitse bedrijven kunnen meedoen bij het intekenen op werk?

Hoe meer er over en weer van de grens samengewerkt wordt, hoe beter. Door actief te sturen op samenwerking op alle gebieden werken we actief aan het neerhalen van de grens.

Deel dit artikel
FacebookTwitterLinkedInPinterest

Bekijk alle downloads

TOP